Mléko (Zázrak nebo nebezpečí?)
Je jen málo potravin, které vyvolávají tak bouřlivé diskuze mezi odborníky jako právě mléko. Na jedné straně jej někteří vidí jako Vápníkovou záchranu, bílkovinného pomocníka v honbě za svalovou hmotou nebo sacharidového parťáka. Na straně druhé jej můžeme brát jako tu nejhorší potravinu dobrou tak leda pro tele a možná ani to ne, pokud byste jej teleti podávali v tepelně upravené podobě. Myslím, že by na takto upraveném mléce dlouhodobě nebohé telátko nepřežilo.

V poslední době jsme zahlceni informacemi z médií, doporučení pediatrů a lecjakých „odborníků“ které halasně tvrdí totéž: „Pijte mléko jako základ zdraví!“ Doporučuji se podívat, kdo tyto média a výroky, které se opírají o studie, tuto tezi potvrzující, platí.

Jak je to, ale doopravdy s tím mlékem jako základní potravinou pro zdraví? Odborným světem jako mrak šípů letí studie, z nichž vychází, že mléčné výrobky, především ty tučné zvyšují riziko oběhových onemocnění, infarktu a rakoviny vaječníků. Švédský Karolinska Instituet ve své studii prokázal, že ženy konzumující mléko pravidelně a ve větším množství (1 – 2 sklenice mléka denně) mají výrazně vyšší riziko onemocnění rakovinou vaječníků než ženy, které mléko nekonzumují. S tím souvisí i názor odborníků, že mléko může způsobovat (způsobuje) neplodnost žen. Dalším problémem je přítomnost sacharidu (cukru) zvaný laktóza. Laktóza je disacharid (jednoduchý sacharid – dvě cukerné jednotky) který má sice poměrně nízký GI (glykemický index), ale energetická hodnota je i tak vysoká. Nebezpečný je i v tom, že jej až tak jako sladký nevnímáte, na rozdíl od sacharózy (řepného, třtinového cukru). Proto ho dokážete přijmout i větší množství, což se projeví jako kalorická bomba (nárazově vysoký příjem kalorií). Dalším negativem laktózy je zvyšující se problém se stravitelností v korelaci s narůstajícím věkem. Čím jsme mladší, tím jsme k tomuto druhu sacharidu tolerantnější. Se stárnutím je tomu naopak. Mléko je také zdrojem bílkovin. To rozhodně ano. Podíváme-li se na dané bílkoviny v mléce podrobněji, zjistíme, že jde především o bohatě zastoupenou bílkovinu zvanou kasein. V mléce ji najdeme v zastoupení kolem 80%. Problémem této bílkoviny je její špatná využitelnost a přílišné zatížení GITu (gastrointestinálního traktu). Kasein přímo způsobuje zdravotní potíže svou jedinečnou vlastností a to zahleňováním, vyvolává vznik astmatu, zhoršuje zánět průdušek a nosních i čelních dutin. Co se týče vápníku v mléce. Ano je vysoký. Ale je důležité podívat se na přítomnost hořčíku. Je přítomen dostatečně? Není. Vysoký příjem vápníku, nekrytý příjmem hořčíku může vyvolat trombózu jater (vytvoření krevního vmetku). To se potvrzuje především ve vyšším věku.

Nejčastěji se setkávám s názorem, že mléko mají přijímat malé děti. Dokonce i kojenci jako náhradu za mléko mateřské po odstavu matky. To je ale naprostý nesmysl. Jenže kravské mléko má 4x vyšší obsah vápníku než mléko mateřské. Navíc zde úplně chybí aminokyseliny jako taurin nebo carnitin. Obsah bílkovin je také vyšší a vysoká přítomnost laktózy je velký energetický a celkově sacharidový problém. Americká pediatrická společnost přímo a výrazně nedoporučuje dětem s genetickým předpokladem k cukrovce konzumovat mléko.

Dalším problémem mléka je pasterizace. Řeknete si: „Problém?“ „Snad naopak!“ Není tomu tak. Pasterizace je tepelný ohřev mléka na cca 75° po dobu 12 – 15 vteřin. Důvodem je údajně obava z rizika nákazy čerstvě nadojeného mléka. Nesmysl!!! Pasterizace nic neřeší. Pasterizací není konzument chráněn před viry ani některými druhy bakterií. Pasterizace vede k znehodnocení bílkovin jejich denaturací a to bez zamezení vzniku možných alergií na jiné druhy bílkovin. Pasterizované mléko je dle současných názorů spojováno se vznikem osteoporozy, (šok – vždyť obsahuje vápník ) artritidy, oběhových onemocnění a jistých druhů rakoviny. Sečteno, podtrženo – pasterizace je zde jen a jen pro producenty, jelikož díky ní vydrží mléko déle v regálech obchodů.

Přátelé, jsme jediní savci, kteří přijímají mateřské mléko jiných druhů savců. Není už jen to minimálně podivné?

Shrňme si to:

  1. Problémem je obsah mléčného cukru – laktozy
  2. Obsah bílkoviny zvané kasein (mimochodem vytváří v žaludku jakousi mýdlovou vrstvu, která zabraňuje stravitelnosti dalších potravin přijímaných s mlékem a poškozuje GIT)
  3. Přítomnost cizorodých látek (těžké kovy, zbytky antibiotik a hormonů)
  4. Mikrobiální riziko
  5. Vyvolává neplodnost žen
  6. Riziko trombozy
  7. Špatná stravitelnost mléčných bílkovin


Má rada: Konzumujte alternativní druhy mléka, jako je mléko mandlové, sojové (omezeně), rýžové, jáhlové a jiné. Zde je jediným problémem jejich cena Většina toho co jsem tady napsal, neplatí pro kysané mléčné výrobky! Doporučuji kysané mléčné výrobky jako prebiotika i jako potraviny s nižší energetickou hodnotou. Doporučuji užívání speciálně upravených sirovátkových preparátů - suplementů (z nichž vyzdvihuji Izoláty a především hydrolyzáty)zpět

© JanDoležel 2014 | Autor si vymezuje veškerá práva na obsah díla (internetové stránky) nebo jeho část (články, texty, fotografie) dle Autorkého zákona. Užít dílo bez svolení autora je možné pouze v případě uvedení odkazu na jeho internetovou prezentaci.